Domov > Zprávy > Novinky společnosti

Oblasti použití a technické vlastnosti nepolárních malých stejnosměrných jističů

2023-12-04

Stejnosměrný systém rozvodny zajišťuje napájení reléových ochran, automatických zabezpečovacích zařízení, obvodů řídicích signálů, nouzového osvětlení atd. To je základní zárukou správné funkce reléových ochran, automatů a jističů. V současné době jsou jističe a pojistky široce používány jako hlavní ochranná zařízení ve stejnosměrném systému rozvoden. Když dojde k poruše obvodu, může být vadný obvod selektivně odpojen, aby se porucha systému omezila na velmi malý rozsah. Jističe a pojistky je obvykle nutné používat v sérii. Selektivní ochrana mezi nadřízenými a podřízenými je důležitou podmínkou pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.


Nepolární malé stejnosměrné jističe mají výkon omezující více než jeden proud a vysokou vypínací schopnost, což může přesně chránit ochranu relé a automatická zařízení před přetížením, zkratem a jinými nebezpečími poruchy. Na základě výhod proudového omezení a schopnosti zhášení oblouku stejnosměrných jističů je možné prostřednictvím velkého počtu komplexních vědeckých experimentů dosáhnout plné výběrové ochrany hlavního (sekundárního) stínění, ochranného stínění a reléového panelu stejnosměrných systémů. pod 3000ah.

Nepolární malý DC jistič má reverzibilní ochranu, nemá kladné ani záporné póly a lze jej připojit nahoru a dolů, čímž se zabrání vážným nehodám způsobeným chybami v kabeláži, jako je spálení, poškození jističe a způsobení požáru DC panelu.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept